Contributie

Contributie VV Skunk 2018 / 2019

Dames 1: € 320
Dames 2: € 210
Dames 3: € 295
Heren 1: € 350
Heren 2: € 290
Heren 3: € 210
Heren 4: € 280
Meisje B: € 255
Meisjes C / Jongens C: € 245
CMV niveau 4/5/6: € 180
CMV niveau 2/3: € 100
CMV opstartgroep: € 100
Recreanten: € 175 (alleen wedstrijden of alleen trainen: € 95)
Start To Volley: € 30 (10 trainingen)

Voor deelname aan de beachvolleybaltrainingen in juni wordt een extra bijdrage gevraagd. 

Contributie bij aanvang lidmaatschap in de loop van een seizoen

Het seizoen loopt van september tot en met mei, dat betekent dus 9 maanden. Indien iemand zich in de loop van het seizoen aanmeldt, zal de contributie naar rato in rekening worden gebracht. De contributie wordt 2 keer per jaar door middel van een automatische incasso afgeschreven. Ongeveer twee weken voor de incasso krijg je hiervan een bericht van de penningmeester. De incasso vindt meestal begin december en in maart plaats. Indien de incasso al heeft plaatsgevonden, dan kan de penningmeester vragen om via een bankoverschrijving de verschuldigde contributie over te maken.

Contributie bij einde lidmaatschap:
Aan het begin van het seizoen moet de vereniging met diverse partijen afspraken maken, bijvoorbeeld met trainers en assistent-trainers, maar ook in verband met zaalhuur en de samenstelling van de diverse teams. Het bestuur heeft daarom het volgende besloten.

A, B, C-jeugd en senioren
Bij opzeggen ná 1 juli (mits de teamindeling dan al bekend gemaakt is) wordt voor de niveaus boven CMV de contributie voor een geheel jaar in rekening gebracht. 

CMV-teams:
Bij opzeggen ná 1 juli wordt voor de CMV niveaus een half jaar contributie in rekening gebracht. Bij opzeggen ná 1 december wordt het gehele jaar contributie in rekening gebracht. Opzegging dient schriftelijke te gebeuren bij de ledenadministratie, uiteraard mag dat ook per e-mail. Als datum van opzegging geldt de datum dat deze bij de ledenadministratie is binnen gekomen. Het e-mailadres van de ledenadministratie is ledenadministratie@vvskunk.nl

Bijzondere situaties

Er kan zich een bijzondere situatie voordoen waardoor iemand genoodzaakt is om op te zeggen dan wel voor langere tijd niet mee kan spelen. Treed in die gevallen tijdig in overleg met het bestuur. De penningmeester is hiervoor het eerste aanspreekpunt via penningmeester@vvskunk.nl.

Sponsoren

 
Versie: 1.2018.0206.2228 © 2017 Skunk