Dames meespelen in herenteam

Horizontaal meespelen

Een speler mag horizontaal meespelen in een team van zijn of haar vereniging indien dit team in dezelfde klasse uitkomt als het team waartoe de speler reglementair behoort. Tijdens een te spelen wedstrijd waarbij van deze regel gebruik wordt gemaakt mogen er maximaal drie spelers horizontaal meespelen bij een wedstrijd.

Wanneer er vier spelers meespelen in een team van de vereniging dat uitkomt in dezelfde klasse als het eigen team zal de vierde speler als ongerechtigde speler worden vermeld. Indien een ongerechtigde speler heeft deelgenomen aan een wedstrijd worden de volgende maatregelen opgelegd:

  1. het maximum bij een wedstrijd te behalen aantal punten in mindering (alleen van toepassing bij senioren);
  2. een sanctie van de 4e categorie;
  3. de uitslag handhaven indien het team dat met een ongerechtigde speler is uitgekomen geen wedstrijdpunt heeft behaald;
  4. de wedstrijd wordt geheel overgespeeld, tenzij het niet in overtreding zijnde team de Organisator laat weten hiervan af te zien. Indien de wedstrijd wordt overgespeeld, wordt de wedstrijd, die voor het niet in overtreding zijnde team het beste resultaat heeft opgeleverd, meegenomen in de stand.

Invallen van Dames/Meisjes in de Heren/Jongenscompetitie ß Nieuw

In wedstrijden in de derde divisie en lagere klassen van de herencompetitie en in alle klassen van de jongenscompetitie mag met mannen en vrouwen in één team worden gespeeld.

In een herenteam, dat uitkomt in de derde divisie of lager mogen, met inachtneming van het gestelde in artikel 3.1.6.1, dames invallen mits de klasse van het team waarbij de dame is opgegeven gelijk of lager is.

Praktijkvoorbeeld: Een speelster opgegeven in dames 3, 3e klasse mag met inachtneming van het gestelde in artikel 3.1.6.1 meespelen in de herenteams uitkomende in de 3e klasse of invallen in de 2e  klasse of hoger. (maximaal 3e divisie)

Invallersbepaling

Alle informatie over de reglementen met betrekking tot het invallen bij andere teams, zoals horizontaal meespelen en meespelen of invallen van dames bij de herencompetitie, zijn opgenomen in een nieuwe invallersbepaling. Deze kun je hier vinden.

 

Sponsoren

 
Versie: 1.2018.0206.2228 © 2022 Skunk