Internal pass

De ‘internal pass’ in alle competities
De tweede bal in de rally (set-up) wordt, als deze met de vingers bovenhands gespeeld wordt én aan de eigen kant van het net blijft, soepel beoordeeld. Een gedragen of vastgehouden bal blijft fout.

Meestal is de tweede bal bedoeld gespeeld te worden als een set-up. Zo'n bal wordt niet altijd even perfect gespeeld. Niet alleen wat techniek betreft, maar ook qua plek waar deze bal uiteindelijk terecht komt. Wanneer zo’n tweede bal als een set-up aan de eigen kant van het net blijft, noemen we dit een ‘internal pass’. Gaat de tweede bal daarentegen (bedoeld of onbedoeld) naar de speelhelft van de tegenpartij en/of raakt deze het blok, dan is er sprake van een ‘voltooide aanvalsslag’.

Op het niveau van de Eredivisie wordt de ‘internal pass’ al soepel beoordeeld. Dat lijdt vaak tot onbegrip bij het publiek. Toch zijn deze beslissingen van de scheidsrechters juist en moeten ze ook op alle andere niveaus ook zo worden toegepast. Zeker wanneer speler veel moeite doet om de bal te spelen en/of naarmate de rally langer duurt, moet deze ‘internal pass’ soepel beoordeeld worden.

Wat bedoelen we nou precies? Dragen of vasthouden van de bal is en blijft fout. Maar zolang bij een met de vingers bovenhands gespeelde bal sprake is van kort balcontact én deze aan de zijde van het net van dit team blijft, hoeft deze bal niet technisch helemaal zuiver gespeeld te worden.

Omdat de bal technisch niet helemaal zuiver gespeeld wordt, kan na de bovenhandse set-up enige rotatie in de bal komen. Dit ontstaat bijvoorbeeld omdat een speler de bal niet met beide handen helemaal tegelijkertijd raakt.

Het is niet zo dat een team door het niet affluiten van een dergelijke bal beloond wordt. Bij een slechte set-up, benadeelt de spelverdeler zijn eigen team. De aanvaller moet daarna immers meer moeite doen om er een goede aanval van te maken en deze minder goede aanval is vervolgens voor de tegenpartij gemakkelijker te verdedigen. Daarom zal een spelverdeler altijd proberen de bal technisch zo goed mogelijk te spelen opdat er een goede aanval uit voortkomt.

Soepel beoordelen heeft in deze situatie ook tot gevolg dat er bij meer rally's doorgespeeld kan worden. En daar komt het publiek voor. Maar dat is niet de enige reden van deze spelregelwijziging. Ook voor de media zijn langere en spectaculairdere rally's van belang. Op die manier kunnen we eenvoudig meer genieten en meer reclame maken voor onze sport.

Er zijn echter wel grenzen. Gemakkelijk te spelen ballen moeten nog altijd strenger beoordeeld worden dan moeilijk te bespelen ballen. En wanneer zelfs iemand die geen verstand heeft van volleybal kan zien dat een bepaalde bal technisch fout gespeeld is, dan dient de scheidsrechter deze bal af te fluiten. Ook twee keer spelen door dezelfde speler in twee acties is niet toegestaan.

Bovendien moet de bal aan de eigen kant van het net blijven. Anders is er namelijk geen sprake van een ‘internal pass’, maar van een ‘voltooide aanvalsslag’. Wordt een set-up dus niet helemaal zuiver gespeeld en gaat deze uiteindelijk toch naar de andere kant van het net, dan moet de scheidsrechter alsnog affluiten. Hierdoor kan het voorkomen dat de scheidsrechter niet direct fluit wanneer een set-up onzuiver is. Er moet immers eerst gekeken worden of dat de bal wel of niet naar de tegenpartij gaat.

Tot slot moet ook de 3° bal altijd zuiver gespeeld worden. Deze bal moet immers over het net gespeeld worden. Derhalve kan er bij de 3° bal nooit sprake zijn van een ‘internal pass’ en is dit conform de spelregels altijd een ‘voltooide aanvalsslag’. Ook als de 3° bal uiteindelijk niet over het net gaat en/of het blok van de tegenpartij niet raakt. En wel omdat bij het soepel beoordelen van een ‘voltooide aanvalsslag’ wel degelijk een voordeel voor de aanvallende partij gecreëerd zou worden en dat zou de tegenstander dan wél benadelen.

 

Sponsoren

 
Versie: 1.2018.0206.2228 © 2022 Skunk