Spelerswissel

De wisselregel die nu al geldt voor de A-, B- en C-jeugd, Hoofd- en Topklasse, wordt uitgebreid naar álle andere klassen daaronder. Voor alle senioren niveaus (1e divisie en lager) was deze regel al van toepassing.

Voor alle jeugdteams voeren we de spelregel m.b.t. de spelerwissel door zoals we die bij de jeugd reeds kenden in de Hoofdklasse en Topklasse. Deze spelregel was ook bij de senioren in de 1° divisie en lager al van kracht. Dit betekent dat een speler meerdere keren gewisseld mag worden.

Voorbeeld:
Speler #5 uit de basisopstelling wisselt met speler #3. Speler #5 kan alleen op zijn positie weer terug gewisseld worden met speler #3. Als dit eenmaal is gebeurd, kan speler #3 kan na een voltooide rally weer gewisseld worden met bijvoorbeeld speler #6 uit de basisopstelling. Maar hij kan ook nogmaals met speler #5 wisselen.

Uiteraard blijft de spelregel, dat in een set maximaal 6 spelerwissels mogen plaats vinden, van kracht.

 

Sponsoren

 
Versie: 1.2018.0206.2228 © 2022 Skunk