Geschiedenis van volleybal vereniging Skunk

Waarschijnlijk dat er binnen onze vereniging maar weinig mensen zijn die weten hoe onze club 50 jaar geleden is ontstaan of waar de naam Skunk vandaan komt. Voor het 25-jarig bestaan van de club heeft wijlen Bart van Gestel deze zaken uitgezocht en op papier gezet. Hieronderstaande teksten vormen een gedeelte van dat boek.

In 1963 begon de Algemene Sport Vereniging Nautilus in vereni­gingsverband met een sectie volleybal. Vanaf seizoen 1964/65 werd aan de NEVOBO-competitie deelgeno­men. Einde jaren '60 speelden zelfs 2 dames- en 2 herenteams in de 1ste en 2de klasse. In de loop van 1970 kwam er een grote crisis in deze activi­teit van Nautilus. Het Brabants Dagblad schreef op 6 juni 1970: "Volleybal Nautilus gaat ter ziele, wegens gebrek aan kader en verdere begeleiding".

Dit achteloos afschrijven van het volleybal in Veghel zat enkele heren van deze vereniging niet lekker en in de zomer van 1970 richtten zij, wel wat amateuristisch, zelf een vol­leybalclub op. Het waren de heren: Martin Vissers, Peter Vogels, Henk Kerstens, Geert van den Berg, Frank Velthoven, Gijs van den Broek, Peter van Doorn, Pieter Vonk, Jos van Leur en Jos Hertoghs. Zij noemden hun vereniging de Volleybal Club "SKUNK". De Algemene Sportvereniging Nautilus gaf bij de NEVOBO te kennen, dat er een naamsverandering had plaatgevon­den. V.C. Nautilus werd V.C. SKUNK en hierdoor kon men al in het seizoen 1970/71 in dezelfde klasse met de NEVOBO-competi­tie doorgaan. De vorming van een bestuur vonden zij vooreerst niet nodig!!
 
Men kwam spontaan aan de naam "SKUNK". "To skunk" werd in het Amerikaans gebruikt als: iemand in een wedstrijd overrompelend verslaan, zonder hem een tegenpunt te gunnen. Dat was dan ook meteen de uitgezette doelstelling!!
Er gaat ook een verhaal rond, dat er een extra reden was om deze naam te kiezen. Namelijk dat SKUNK genoemd is naar een stinkdier dat een stinkende geur verspreidt, als het zich in woede of angst afreageert op zijn belagers. In deze sfeer van oppositie voelde de volleyballers zich indertijd. Dat klinkt aannemelijk, maar contact met een van de oprichters leert ons dat dit verhaal wellicht niet klopt.
 
Pas per 1 oktober 1972 kwam er via de NEVOBO een officiële status aan de Volleybal Club SKUNK door middel van statuten.

Gepubliceerd op: zaterdag 1 oktober 2022

Sponsoren

 
Versie: 1.2018.0206.2228 © 2023 Skunk