ALV was geweldig!

Beste Skunker,
Woensdag 2 november was de jaarlijkse ledenvergadering. In een gezellig volle zaal zijn leuke en belangrijke zaken besproken. 
 
We zijn gestart met een super mooi Jaar in Beeld (met veel dank aan Paul Joustra en fotograaf Theo de Vrede). Hier kun je die nog eens bekijken, voor een verkorte versie kan je deze Link gebruiken.
 
Skunk is het afgelopen jaar niet alleen in niveau gegroeid (5 teams zijn gepromoveerd en spelen dus een niveau hoger dan vorig seizoen), maar ook in aantal! Het aantal spelende leden is een een jaar tijd gegroeid van 143 naar 182. Van 16 teams vorig jaar, hebben we nu 24 teams!. Het totaal aantal leden (ook de niet spelende leden) is nu de 200 gepasseerd!
 
Financieel hebben we een zeer goed seizoen gedraaid, liet de Penningmeester (Mario Coolen) zien. De contributie kan daarom gelijk blijven aan vorig jaar! 
 
Bestuurslid Eric Rath liet zien welke extra inkomsten we als club binnen hebben gehaald. Dankzij de sponsoren, en aan de leden die aan de acties hebben meegewerkt. 
Eric deed een extra oproep aan alle leden om webaankopen via Sponsorkliks te doen.   Via Sponsorkliks zijn zeer veel webshops te benaderen. Dat kost vrijwel geen moeite en levert de club een mooi bedrag op! En vergeet ook niet om te stemmen via de RaboKas actie! Dat kan nu al!
 
Irene van de Ven en Marjanne van Helvoort namen afscheid van het bestuur en Astrid Haver en Robert Joustra traden toe, onder luid applaus! Monique Rath stelde zich voor als de nieuw aangestelde vertrouwenscontactpersoon. 
 
De gloednieuwe PR-/communicatie-commissie - Heidi Scholten en Paul Joustra - vroegen de aanwezigen om via post-its input te geven op hoe de communicatie bij Skunk beter kan en ze gaan nu met die input aan de slag. 
 
Frank van de Heuvel presenteerde de nieuwe shirts én daaromheen de nieuw bedachte kledinglijn voor Skunk. Deze kleding zal binnenkort via de webshop op onze site te bestellen zijn. We hopen dat steeds meer teams en individuele leden hiervan gebruik maken zodat we in dezelfde broekjes spelen en dezelfde trainingspakken hebben.
Tot slot werden Daan (20 jaar lid) en Joey (10 jaar lid) gehuldigd, van harte gefeliciteerd!
 
De stemming in de zaal, voor, tijdens en na de vergadering, was fantastisch! Wij als bestuur voelden echt dat we samen één club zijn. Een club om trots op te zijn!
 
Dank aan alle aanwezigen dat jullie er waren!
Lieke Vloet
Voorzitter
 
Gepubliceerd op: vrijdag 4 november 2016

Sponsoren

 
Versie: 1.2018.0206.2228 © 2023 Skunk