Volleybalspeeltuin wordt Sportspeeltuin

Volleybalspeeltuin wordt Sportspeeltuin

Om de naam beter aan te laten sluiten op de inhoud van het aanbod wordt de benaming Volleybalspeeltuin vervangen door Sportspeeltuin. Inhoudelijk verandert er niets door deze naamswijziging.

De Sportspeeltuin is een programma waarbij kinderen tijdens de lessen vooral lekker aan het spelen en bewegen zijn, terwijl ze ongemerkt aan hun motorische vaardigheden werken. In het programma wordt er aandacht besteed aan tien grondvormen van bewegen: 

  1. Balanceren
  2. Klimmen
  3. Zwaaien 
  4. Rollen 
  5. Springen 
  6. Rennen 
  7. Gooien 
  8. Schoppen 
  9. Stoeien 
  10. B&M 

Bij dit programma ligt de focus niet direct op het beoefenen van volleybal, maar wel op de grondvormen van bewegen die van belang zijn binnen het volleybal, namelijk gooien en springen. Uiteraard wordt er aan de overige grondvormen van bewegen ook veel aandacht geschonken. Het gaat immers om het breed motorisch ontwikkelen van kinderen. 
 
Sportspeeltuin vs volleybal 
Bij de Sportspeeltuin wordt de sport volleybal niet beoefend. Wel wordt dit aanbod georganiseerd in een volleybalomgeving. Dit houdt in dat er gebruikgemaakt wordt van een volleybalnet en een volleybal. Ondanks dat er niet wordt gevolleybald maken ze hierdoor wel kennis met de sport en de vereniging. Zodra ze ouder worden kunnen ze doorstromen naar Cool Moves Volley. 

Gepubliceerd op: donderdag 17 november 2022

Sponsoren

 
Versie: 1.2018.0206.2228 © 2023 Skunk