Uitschrijven

Opzeggen lidmaatschap:
Opzeggen van je Skunk lidmaatschap kan alleen schriftelijk door het afmeldingsformulier digitaal in te vullen en te mailen naar ledenadministratie@vvskunk.nl. Graag voor 1 mei. Hierna zullen we de nieuwe teamindeling maken.

 

Contributie bij beëindigen lidmaatschap na 1 mei:

 

Bijzondere situaties

Er kan zich een bijzondere situatie voordoen waardoor iemand genoodzaakt is om op te zeggen dan wel voor langere tijd niet meespelen. Treed in die gevallen tijdig in overleg met het bestuur. De penningmeester is hiervoor het eerste aanspreekpunt via penningmeester@vvskunk.nl .

Sponsoren

 
Versie: 1.2018.0206.2228 © 2023 Skunk