Contributie

Contributie vv Skunk 2021/2022

Dames 1: € 335, -
Dames 2: € 300, -
Dames 3: € 215, - 
Heren 1: € 380, -
Heren 2: € 350, -
Heren 3: € 285, -
Heren 4: € 215, -
Meisjes B: € 275, -
Meisjes A + Mix B: € 260, -
C jeugd: € 250, -
CMV niveau 4/5/6: € 185, -
CMV niveau 2/3 + opstartgroep: € 105, -
Recreanten: € 175, - (alleen wedstrijden of alleen trainen: € 95, -)
Start To Volley 2020: € 35, - (11 trainingen)

Contributie verplichting bij aanvang lidmaatschap in de loop van een seizoen.

Het seizoen loopt van september tot en met juni, dat wil zeggen dus 10 maanden. Indien iemand zich in de loop van het seizoen aanmeldt, zal de contributie naar rato in rekening worden gebracht. De bijdrage wordt 2 keer per jaar door middel van een automatische incasso afgeschreven. Aanbevolen 1 week voor de incasso krijg je hiervan een bericht van de penningmeester. De incasso vindt meestal net de ALV en  februari plaats. Indien de incasso al heeft plaatsgevonden, dan kan de penningmeester vragen om via een bankoverschrijving de verschuldigde contributie over te maken.

Beëindigen lidmaatschap.

Aan het begin van het seizoen moet de vereniging met diverse partijen afspraken maken, bijvoorbeeld met trainers en assistent-trainers, maar ook in verband met zaalhuur en de samenstelling van de diverse teams. Het bestuur heeft daarom het volgende besloten.

Opzeggen lidmaatschap:
Opzeggen van je Skunk lidmaatschap kan alleen schriftelijk door het afmeldingsformulier digitaal in te vullen en te mailen naar ledenadministratie@vvskunk.nl. Graag voor 1 mei. Hierna zullen we de nieuwe teamindeling maken.

Contributie bij beëindigen lidmaatschap:
Opzegging voor het nieuwe seizoen voor 1 mei: Geen contributie verplichting.

Opzegging na 1 mei maar voor 1 juli (mits de teamindeling dan al bekend is gemaakt) : Bijdrage aan de al gemaakte kosten. Deze zullen door de penningmeester worden voorgelegd.

Opzeggen na 1 juli (mits de teamindeling dan al bekend is gemaakt) :Volledige contributie verplichting m.u.v CMV-teams

Opzeggen na 1 juli voor de CMV-teams : Half jaar contributie verplichting.         

Opzeggen ná 1 december voor de CMV-teams : Volledige contributie verplichting. 

Bijzondere situaties

Er kan zich een bijzondere situatie voordoen waardoor iemand genoodzaakt is om op te zeggen dan wel voor langere tijd niet meespelen. Treed in die gevallen tijdig in overleg met het bestuur. De penningmeester is hiervoor het eerste aanspreekpunt via penningmeester@vvskunk.nl .

Sponsoren

 
Versie: 1.2018.0206.2228 © 2022 Skunk