Tijdens de Algemene Ledenvergadering worden de prestaties en ontwikkelingen van het afgelopen jaar besproken, nieuwe plannen onthuld en worden bestuursleden (her)kozen. Het is een gelegenheid voor alle leden om hun stem te laten horen en bij te dragen aan de toekomst van de vereniging.

Notulen ALV 2022-2023