Sportspeeltuin

Volleybalspeeltuin wordt Sportspeeltuin

Om de naam beter aan te laten sluiten op de inhoud van het aanbod wordt de benaming Volleybalspeeltuin vervangen door Sportspeeltuin. Inhoudelijk verandert er niets door deze naamswijziging.

De Sportspeeltuin is een programma waarbij kinderen van 4,5,6 jaar tijdens de lessen vooral lekker aan het spelen en bewegen zijn, terwijl ze ongemerkt aan hun motorische vaardigheden werken. In het programma wordt er aandacht besteed aan tien grondvormen van bewegen: 

  1. Balanceren
  2. Klimmen
  3. Zwaaien 
  4. Rollen 
  5. Springen 
  6. Rennen 
  7. Gooien 
  8. Schoppen 
  9. Stoeien 
  10. B&M 

Bij dit programma ligt de focus niet direct op het beoefenen van volleybal, maar wel op de grondvormen van bewegen die van belang zijn binnen het volleybal, namelijk gooien en springen. Uiteraard wordt er aan de overige grondvormen van bewegen ook veel aandacht geschonken. Het gaat immers om het breed motorisch ontwikkelen van kinderen. 
 
Sportspeeltuin vs volleybal 
Bij de Sportspeeltuin wordt de sport volleybal niet beoefend. Wel wordt dit aanbod georganiseerd in een volleybalomgeving. Dit houdt in dat er gebruikgemaakt wordt van een volleybalnet en een volleybal. Ondanks dat er niet wordt gevolleybald maken ze hierdoor wel kennis met de sport en de vereniging. Zodra ze ouder worden kunnen ze doorstromen naar Cool Moves Volley. 

Deelname is geheel vrijblijvend, vooraf aanmelden is niet nodig.

De kosten voor de volleybalspeeltuin bedragen € 2,50 per les. De volleybalspeeltuin is iedere maand in Sporthal ’t Ven (Moerven 320, Veghel) van 9.30 tot 10.30 uur. We verwachten dat de kinderen in sportkleding komen en zaalsportschoenen (geen zwarte zool) dragen. De kinderen mogen een bidon/flesje met water meenemen.

Loop een keertje binnen en doe mee! Vragen/opmerkingen? Mail naar volleybalspeeltuin@vvskunk.nl.

Zet de volgende data voor de volleybalspeeltuinen vast in de agenda

Zaterdag 17 september 2022

Zaterdag 8 oktober 2022

Zaterdag 5 november 2022

Zaterdag 26 november 2022 Speciale pietentraining

Zaterdag 10 december 2022

Zaterdag 14 januari 2023

Zaterdag 4 februari 2023

Zaterdag 4 maart 2023

Zaterdag 15 april 2023

 

Sponsoren

 
Versie: 1.2018.0206.2228 © 2023 Skunk