Wedstrijdzaken & TC

Wedstrijdzaken en de Technische Commissie zijn een essentiële hoeksteen van de sportieve beleving. Zij zorgen voor teamindelingen, trainers & coaches, goed georganiseerde wedstrijddagen, nauwkeurige wedstrijdplanning en communicatie met teams en scheidsrechters, zodat elke speler zich volledig kan concentreren op het spel. 

Fluit & telschema

Het actuele schema m.b.t. Fluiten en Tellen.

Contact scheidsrechter commissie

Heb je geruild met fluiten of tellen? Laat het weten! 

Spelregeltoets

Haal jij de spelregeltoets?

Arbitrageplan Skunk

Hét plan om het aantal scheidsrechters binnen de club te vergroten.

Teams zijn zelf verantwoordelijk voor het op- en afbreken van hun eigen veld tijdens wedstrijddagen. Zie afbeelding hieronder voor een impressie van hoe de velden opgebouwd moeten worden.

Wat moet er gebeuren?

- De netten opbouwen: juiste hoogte + antennes
- De scheidsrechtersstoel plaatsen
- Twee banken op elkaar bij elke speelhelft plaatsen
- Bij elk veld een wedstrijdleidingtafel plaatsen met twee stoelen en een telbord
- Bij veld 3 kan langs het wandrek een verlengsnoer liggen, zodat er constant een tablet opgeladen kan worden t.b.v. het DWF. 
- Tussen de wedstrijden het net verhangen op de juiste hoogte- Het team dat op als laatste op een veld speelt, moet zelf dat veld helemaal opruimen. Het team dat het allerlaatst in de zaal speelt, is verantwoordelijk om alles netjes op te bergen en de kast dient afgesloten te worden.

Voorafgaand aan het inspelen van de wedstrijd moet elk team het DWF-formulier volledig invullen met de namen van de spelers die tijdens de wedstrijd zullen deelnemen. Daarnaast dienen de namen van de coaches en eventuele assistenten ook te worden vermeld.

Dit kan ingevuld worden door in de 'MijnVolleybal' app bij de wedstrijd op 'Bekijk DWF' te klikken. Of via deze link en dan de wedstrijd zoeken.

Meer informatie over het DWF vind je hier.

Het is van cruciaal belang om goed opgeleide trainers te hebben die in staat zijn om de spelvreugde te bevorderen en het talent te ontwikkelen. Daarom bieden wij elke jeugdtrainer, ongeacht hun niveau, de mogelijkheid om de VT Jeugd, VT2 of VT3 trainersopleiding te volgen. Bovendien zorgen we voor technische ondersteuning op elk niveau (A, B en C). We verwachten ook dat onze trainers de richtlijnen uit het technisch kader volgen. Onze Technische Commissie staat klaar om trainers te begeleiden bij het verbeteren van hun technische vaardigheden en het stimuleren van spelplezier, op alle niveaus.

Voor de A1, B1 en C1  streven we ernaar dat de trainer minimaal een VT3 opleiding heeft gevolgd of wil gaan halen.

Voor alle trainers geldt:

Skunk biedt elke trainer een VT2 en eventueel VT3 opleiding aan, zo borgen we de kwaliteit van de trainingen en krijgen de spelers uitdagende trainingen.

Voor elke trainer wordt een VOG aangevraagd. (Verklaring omtrent Gedrag)

Het technisch kader wordt gevolgd aan de hand van de richtlijnen zoals de TC deze heeft opgesteld.

Vorderingen van het team en de spelers volgen, zowel mentaal en sportief.

Het team pedagogisch begeleiden: Opbouwen en opruimen, geen mobiel tijdens trainingen enz

Aanwezig zijn bij de bespreking tussen de trainers bij aanvang van het seizoen, om afspraken voor het seizoen te kunnen maken.

Er is meer informatie beschikbaar over hoe een training opgebouwd kan worden, tips & trucs, hiervoor worden extra informatiemomenten gepland. We hopen dat de trainer daarbij aanwezig is.

Een coach heeft als belangrijke taak om zijn of haar spelers tijdens de wedstrijden op een positieve en ondersteunende manier te coachen. Er wordt verwacht de principes van fair play en sportiviteit te omarmen, en de nadruk te leggen op het bevorderen van teamgeest en persoonlijke groei. Elke coach moet een VOG kunnen overleggen.

Rondom de wedstrijden:

Coach positief! Geef aan wat kinderen wel moeten doen en vermijd woorden als nooit of niet. Behoud een positieve sfeer binnen het team.

Het attent maken van het fluit- en telschema en zorgt draagt dat de spelers op tijd zijn voor deze taken. Fluiten en tellen zijn essentiële taken die nodig zijn om alle wedstrijden goed te laten verlopen. Probeer dit dan ook bij de spelers te stimuleren. Wist je dat er een arbitrageplan van Skunk is om het aantal scheidsrechters te vergroten?

Elk team hangt het net zelf op de juiste hoogte, de zaalwacht kan daarbij assisteren indien nodig. Zorg ervoor dat het team dus ruim op tijd in de zaal is zodat 30 minuten voor aanvang wedstrijd ook echt ingelopen kan worden.

Zorgt ervoor dat het DWF voor aanvang van het inspelen juist is ingevuld.

Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter.

Na elke wedstrijd ruimt het team, indien nodig, alle spullen zelf op.

Er is meer informatie beschikbaar over hoe er gecoacht kan worden, tips & trucs, hiervoor worden extra informatiemomenten gepland. Het zou fijn zijn als de coach daarbij aanwezig is.

 

Daarnaast verwacht Skunk nog enkele organisatorische zaken:

Skunk verwacht van elke coach de spelregeltoets maakt. Daardoor heeft de coach meer achtergrondkennis en kan dit ook beter naar het team ventileren tijdens de wedstrijden.

Het coördineren van het rijschema en eventueel was-schema. Uitbesteden aan het team mag uiteraard ook.

Het zorgen dat er gecommuniceerd wordt met de Wedstrijdzaken Commissie omtrent wedstrijdwijzigingen.

Zonder vrijwilligers is het niet mogelijk om alles te organiseren, spoor daarom de spelers (en ouders) aan om bij te dragen door middel van vrijwilligerswerk binnen de club onder het mom van vele handen maken licht werk.

Ben op tijd aanwezig, zowel op de trainingen als bij de wedstrijden. (bijv. 10 minuten vooraf in de zaal om mee op te bouwen)

Spelers melden zich af bij de trainer en/of coach (zelf of via ouders)

Bij trainingen én de wedstrijden bouwen de spelers zelf het veld op / breken het veld af, eventueel onder coördinatie van de trainer/coach/zaalwacht

Er wordt niet gevoetbald met volleyballen

Ben zuinig op alle materialen in de zaal

Spelers hebben een bidon bij zich

Stimuleer dat er gedoucht wordt

Alle leden dienen de teamtaken uit te voeren, deze dienen aan het begin van het seizoen verdeeld te worden

De vereniging is afhankelijk van vrijwilligers die de club op professionele wijze runnen. Skunk verwacht daarom dat leden actief deelnemen, dus het zou gewaardeerd worden als spelers op welke manier dan ook een bijdrage leveren

Het arbitrageplan wordt gevolgd wat inhoudt dat Skunk verwacht van alle spelers dat ze de spelregeltoets halen (vanaf de C-jeugd) en op latere leeftijd doorstromen naar V4 scheidsrechter

CMV toernooien worden gefloten door de ABC-jeugd

Indien je geruild heb met fluiten of tellen, geef dit dan aan bij de scheidsrechtercommissie

Zorg dat het kind tijdig aanwezig is bij wedstrijden, trainingen, toernooien of activiteiten en zijn uitrusting volledig en in orde is.

De ouder(s) zullen een of meerdere keren per seizoen moeten rijden voor de uitwedstrijden.

Stimuleer het kind zich aan afspraken van de club/het team en de regels van het spel en fair play te houden.

Respecteer de beslissingen van de coach en scheidsrechters.

Als ouder moedig je aan op een positieve manier.

Als je niet akkoord bent met bepaalde zaken i.v.m. trainen of spelen praat er over met de trainer en/of coach. Als een gesprek met de trainer/coach in de ogen van de ouders niet het gewenste resultaat heeft gehad, dan kunnen zij contact opnemen met de TC.

Voor de ouders die graag iets meer volleybalkennis op willen doen en daardoor het spel nog beter leren begrijpen is er de mogelijkheid om aan VolleybalMasterz mee te doen. Hierin worden de spelregels doorgenomen aan de hand van een spelregeltoets. Zie spelregeltoets bovenaan deze pagina.

Nieuwe leden worden door de Technische Commissie (TC) ingedeeld in de teams.

De TC maakt de teamindeling voor het nieuwe seizoen op basis van verschillende factoren, waaronder het huidige niveau, motivatie, talent en potentie van spelers en speelsters. Het streven is om deze indeling uiterlijk in juni af te ronden.

Teams kunnen bestaan uit spelers en speelsters van verschillende leeftijdscategorieën. De indeling van het team is gebaseerd op het niveau, wat kan resulteren in spelers die boven hun leeftijdsadvies spelen of dat er dispensatie aangevraagd wordt.

De gemiddelde leeftijdscategorie van een team bepaalt de doelstellingen voor technische vaardigheden, fysieke conditie en spelsystemen, wat leidt tot de ontwikkeling van een jaarplan. Indien nodig kunnen individuele spelers extra uitdagingen krijgen.

Voor spelers die meer trainingsuren willen maken, wordt aanbevolen om extra te trainen met een hoger team, mits de TC en de trainers hierbij betrokken zijn en akkoord gaan.

Twee keer per seizoen wordt er een overleg gehouden tussen de trainers en de TC om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling van de spelers. Indien nodig kan er extra overleg gepland worden met alle betrokken partijen om een dieper inzicht te krijgen.